Regels

Om de Eifel Cycling Classic voor al onze deelnemers plezierig, maar vooral ook veilig te houden, hanteren wij een aantal regels waar onze deelnemers zich aan dienen te houden. Bij onjuiste opvolging van onderstaande regels waardoor de veiligheid van de tour in het gedrang komt, behouden wij ons het recht een deelnemer hierop aan te spreken en indien noodzakelijk zelfs te weigeren.

 • Het dragen van een valhelm en gepaste wielerkledij is verplicht voor alle deelnemers.
 • Als wielrenner ben je gewoon onderdeel van het verkeer. Dat geldt voor professionals, maar ook voor recreanten. Houd rekening met andere verkeersdeelnemers en vergeet onderstaande regels niet.
 • Houd je altijd aan de verkeersregels; je bent wettelijk verplicht je hieraan te houden.
 • Blijf beleefd. Niet alle weggebruikers zijn alert op de snelheid waarmee je door het verkeer gaat, hou er dus rekening mee dat niet iedereen even snel reageert of jou opmerkt.
 • Veiligheid staat altijd voorop. Wil je een sprintje doen, doe dit dan alleen als de omgeving en situatie het toelaat. Onthoud dat het niet alleen gaat om je eigen veiligheid, maar ook om de veiligheid van andere weggebruikers.
 • Let op het milieu: gooi geen verpakkingen of ander afval weg. Neem het mee in een van je zakjes en gooi het onderweg of thuis in een prullenbak. Uiteraard zijn er ook vuilnisbakken aanwezig bij de ravitailleringsposten onderweg.
 • Neem je eigen beslissingen en blijf situaties zelf inschatten; als de rest van de groep een gevaarlijke beslissing neemt, betekent het niet dat jij dat ook klakkeloos moet doen.
 • Denk vooruit; anticipeer op het gedrag van mensen en schat in wat ze willen gaan doen. Houd hier alvast rekening mee in je snelheid.
 • Als je vooraan in een groep rijdt, denk dan ook als groep; schat de situatie in en weet dat de rest van de groep (deels) op jouw aanwijzingen vertrouwt.
 • Waarschuw de groep voor alles wat je tegenkomt. Dit doe je door te roepen wat je ziet, maar ook zeker te gebaren wat en aan welke kant men obstakels kan verwachten. Rij je zelf achterin de groep, geef de signalen dan voor zover mogelijk ook door zodat eventuele andere rijders ook weten wat er aankomt.

Speciale gebaren die je veel tegen zult komen bij het fietsen in een groep

 • Hand omhoog + ‘stop!’ houdt in dat er een punt aankomt waarvoor gestopt moet worden. Rij je zelf op kop, geef dit teken dan ruim van tevoren.
 • ‘Vrij!’; een gevaarlijk punt (kruispunt, onoverzichtelijke bocht) kan gepasseerd worden door de hele groep. De voorste van de groep schat de situatie in voor de rest van de groep.
 • ‘Links!’ of ‘rechts!’ + het uitsteken van de desbetreffende hand: er wordt afgeslagen in de aangegeven richting.
 • ‘Tegen’! + een meebewegende linkerhand ter hoogte van de heup: voor aanduiding van tegemoetkomend verkeer.
 • ‘Voor!’ + een meebewegende rechterhand ter hoogte van de heup: voor aanduiding dat verkeer dat wordt ingehaald aan de rechterkant.
 • ‘Achter!’: het signaal dat er achteropkomend verkeer aankomt. Maak ruimte en ga achter elkaar rijden.
 • ‘Pas op!’ + wijzen richting obstakel: aangeven dat er een obstakel nadert, zoals een paaltje midden op de weg.